Nagy Gasztro Teszt nyereményjáték
- nyereményjáték részvételi feltételek -
(„Szabályzat”)
2017. december 15. napjától hatályos

A Plenaris Services Kft. (székhely: 1021 Budapest, Ötvös János u. 1/B 2/33 cégjegyzékszám: 01 09 307146) „Nagy Gasztro Teszt” megnevezéssel promóciós játékot („Játék”) indít, az itt megadott feltételekkel.

 1. A Játék megnevezése
  1. A Játék elnevezése: „Nagy Gasztro Teszt”
 2. A Játék szervezője („Szervező”) és lebonyolítója („Lebonyolító”)
  1. A Játék szervezője: a Plenaris Services Kft. (székhely: 1021 Budapest, Ötvös János u. 1/B 2/33 cégjegyzékszám: 13-09-187483 adószám: 25962587-2-41, mint adatkezelő).
 3. A Játék időtartama:
  1. 2017. 12.15. 0:00 óra – 2018. március30. 24:00 óra
 4. A sorsolás időpontja és helyszíne
  1. Sorsolás időpontja: 2018. április4. 14.00 óra.
  2. Sorsolás helyszíne:A nyeremény sorsolása a Plenaris Services Kft. székhelyén történik.
 5. Részvételi feltételek
  1. A Játékban való részvételre az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy jogosult, aki az alább meghatározott valamennyi feltételnek együttesen, kivétel nélkül megfelel (a továbbiakban Résztvevő).
   • Aki a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartam alatt a
    1. www.nagygasztroteszt.hu weboldalon (a továbbiakban weboldal) regisztrál és
    2. megadja a következő valós adatait: teljes név, e-mail cím, születési dátum, irányítószám, telefonszám, és
    3. a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja a jelen Szabályzatot és a vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót, és ezzel hozzájárul személyes adatainak közvetlen üzletszerzési célú megkeresések céljából történő kezeléséhez, és a meghatározott társaságok részére történő adat továbbításához az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint az alábbi cégek számára:
   • NN Biztosító Zrt. (minden esetben a részvétel feltétele a hozzájárulás)
   • Genertel Biztosító Zrt. (az 1-es számú bónusz kérdőívért járó nyereményhez szükséges a feliratkozás)
   • Tchibo Budapest Kft.(a 2-es számú bónusz kérdőívért járó nyereményhez szükséges a feliratkozás)
   • Plenaris Services Kft. (a 3-as számú bónusz kérdőívért járó nyereményhez szükséges a feliratkozás)
   • Global Web Solutions Kft. (a 4-es számú bónusz kérdőívért járó nyereményhez szükséges a feliratkozás)
   • Photel Kommunikációs Zrt. (a 5-ös számú bónusz kérdőívért járó nyereményhez szükséges a feliratkozás)
  2. A sorsoláson egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többszörös regisztráció esetén a Szervező a Résztvevő első regisztrációját követő összes többi regisztrációját törli, és ezzel kizárja azok vonatkozásában a Játékból és a sorsolásból.
  3. A regisztráció ingyenes. A Résztvevő a regisztrációval elfogadja a jelen Szabályzatot és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.
  4. A Játékban a regisztrációval, kérdőív(ek) kitöltésével és a játék megosztásával lehet a sorsoláson részt venni a 6.pont alatti nyeremények megnyerése érdekében.
 6. Nyeremény
  1. A Szervező az 5.1 és 5.2 pontban meghatározott valamennyi feltételnek hiánytalanul megfelelő Résztvevők között az alábbiak közül a regisztrációkor választható általános nyeremények egyikét sorsolja ki:
   • 1 db. 500.000 Ft értékű Media Markt utalványt.
   • 1 db. 500.000 Ft értékű Tesco utalványt
   • 1 db. 500.000 Ft értékű gasztro utazás kupont
  2. Bónusz nyeremények: Az a Résztvevő, aki a bónusz kérdőívet is kitöltötte, esélyessé válik a weboldalon általa kiválasztott bónusz nyeremény megnyerésére is.
  3. Az 1-es számú bónusz kérdőív kitöltésekor választható bónusz nyeremények az alábbiak:
   • 1 db. 50.000Ft értékű Douglas ajándékkártya
   • 1 db. 50.000Ft értékű Gourmet vacsora utalvány
   • 1 db. 50.000Ft értékű Nespresso kávéfőző
  4. A 2-es számú bónusz kérdőív kitöltésekor választható bónusz nyeremények az alábbiak:
   • 50.000Ft értékű DM ajándékkártya
   • 50.000Ft értékű Kika ajándékkártya
   • 50.000Ft értékű wellness utalvány
  5. A 3-as számú bónusz kérdőív kitöltésekor választható bónusz nyeremények az alábbiak:
   • 50.000Ft értékű Tchibo ajándékkártya
   • 50.000Ft értékű Rossmann ajándékkártya
   • 50.000Ft értékű H&M ajándékkártya
  6. A 4-as számú bónusz kérdőív kitöltésekor választható bónusz nyeremények az alábbiak:
   • 50.000Ft értékű Decathlon ajándékkártya
   • 50.000Ft értékű Spar ajándékkártya
   • 50.000Ft értékű ExtremeDigital ajándékkártya utalvány
  7. A 5-as számú bónusz kérdőív kitöltésekor választható bónusz nyeremények az alábbiak:
   • 50.000Ft értékű JYSK ajándékkártya
   • 50.000Ft értékű OBI ajándékkártya
   • 50.000Ft értékű Auchan ajándékkártya utalvány
  8. A Játékot megosztók nyereménye: Az a Résztvevő, aki a Facebook közösségi portálon megosztja a nyereményjáték hirdetését, további 50.000 Ft-os készpénzt nyerhet.
 7. A sorsolás menete
  1. A sorsolás számítógépes programmal véletlen szám generálással, a Szabályzatnak megfelelő Résztvevő azonosítására szolgáló email cím kisorsolásával zajlik, mely a Részvevők listájából véletlenszerűen kiválaszt 3 nyertest minden nyeremény csoport (7.1.-7.3.-7.4, 7-5) vonatkozásában, azaz összesen 1 nyertest az általános nyereményekre, illetve 1 nyertest az 1-es számú bónusz kérdőívet kitöltők között, 1 nyertest a 2-es számú bónusz kérdőívet kitöltők között, 1 nyertest a 3-as számú bónusz kérdőívet kitöltők között, 1 nyertest a 4-es számú bónusz kérdőívet kitöltők, 1 nyertest a 5-ös számú bónusz kérdőívet kitöltők illetve 1 nyertest a nyereményjátékot megosztók között.
  2. A nyertesek sorsolását követően Szervező minden nyeremény vonatkozásában 1 darab pótnyertest is kisorsol arra az esetre, ha az eredeti nyertes számára regisztrációja érvénytelensége (érvénytelen a regisztráció, ha olyan személy regisztrál, aki a nyereményjátékban nem vehetne részt, vagy ha a hamis adatokat ad meg a regisztráló személy) esetén nem lenne a nyeremény átadható.
  3. A pótnyertes akkor lesz jogosult a nyeremény átvételére, ha hitelt érdemlő módon bizonyítható lesz, hogy az eredeti nyertes személy regisztrációja érvénytelen. A Résztvevők azt a nyereményt nyerhetik meg, amelyet a regisztrációkor, illetve a bónusz kérdőív kitöltésekor kiválasztottak.
 8. A nyertesek értesítése
  1. A pótnyertes akkor lesz jogosult a nyeremény átvételére, ha hitelt érdemlő módon bizonyítható lesz, hogy az eredeti nyertes személy regisztrációja érvénytelen. A Résztvevők azt a nyereményt nyerhetik meg, amelyet a regisztrációkor, illetve a bónusz kérdőív kitöltésekor kiválasztottak.
 9. Egyéb rendelkezések
  1. A nyeremény visszautasítható.
  2. A nyeremény másra átruházható, azonban készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.
  3. A nyeremény után a Szervező teljes egészében átvállalja a nyertestől a vonatkozó jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget, melyről szóló szükséges igazolást a nyertes részére a nyereménnyel együtt átad.
 10. Amennyiben a nyereményt az átadásra nyitva álló időn belül nem veszi át a nyertes, illetve a pótnyertes, úgy a nyeremény forgalmi értékét a Szervező köteles játékadó címen bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követően a központi költségvetésbe befizetni.
 11. A nyereményjátékból kizárható:
  1. aki a jelen szabályzat rendelkezéseit megszegi;
  2. aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a nyereményjáték során,
  3. aki a játék során korábban megadott email címmel vesz részt a nyereményjátékban.
 12. A nyereményjátékból továbbá ki vannak zárva a Szervezővel munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.
 13. A nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
 14. A Résztvevő köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Résztvevő nem a kellő körültekintéssel járt el a nyereményjátékban való részvétel során.
 15. Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért.
 16. Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a nyereményjátékot, erről emailben tájékoztatják a Résztvevőket.
 17. A nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 18. A Játékhoz kapcsolódó jognyilatkozatok, hozzájárulás visszavonása
  1. A Játékban való részvétellel a résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy:
   • a regisztráció során megadott személyes adataikat az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeljék;
   • a nyereményre való jogosultság esetében nevüket és lakcímüket (kizárólag a település nevét) a Szervező a honlapján, a Játék honlapján, nyilvánosságra hozza a játék lezárást követő 1 évig.
   • a nyeremény átadásáról kép-, hang - és filmfelvétel készüljön, egyben hozzájárulnak ezen felvételek akár egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához idő – és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül 5 évig.
  2. Résztvevő a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt tudomásul veszik és a Szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  3. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését, vagy az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint a közvetlen üzleti célból történő megkereséshez, a meghatározott társaságokhoz való adattovábbításhoz megadott hozzájárulásának visszavonását a nyereményjáték lezárása előtt kérelmezi.
  4. A Résztvevő a részvételi hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen vonhatja vissza:
   • írásban az Plenaris Services Kft 1021 Budapest, Ötvös János u. 1/B 2/33 címre küldött levél formájában vagy
   • elektronikus úton nagygasztroteszt@gmail.com címre küldött e-mailben.
   • A visszavonó nyilatkozatot a Szervező és a Lebonyolító 8 munkanapon belül dolgozza fel.
  5. A visszavonó nyilatkozatnak a Résztvevő nevét és email címét kell tartalmaznia.
  6. A megadott adatokat a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A Játékkal, illetve a jelen részvételi feltételekben foglaltakkal kapcsolatosan az nagygasztroteszt@gmail.com e-mail címen érdeklődhet.

A Játékkal, illetve a jelen részvételi feltételekben foglaltakkal kapcsolatosan az egeszsegkutatas2017@gmail.com e-mail címen érdeklődhet.

A Szabályzat közzététele a www.nagygasztroteszt.hu honlapon történik.A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi www.nagygasztroteszt.hu honlapon, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon.